Mu Mới ra, mu-seasion6 - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Lối Chơi Cổ Điển – Siêu Cày
Mu Mới ra, mu-seasion6 - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - Lối Chơi Cổ Điển – Siêu Cày

Trang chủ: http://mu-seasion6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mu-seasion6-105237975823558

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 31/03/2023 (20h) - Open Beta: 02/04/2023 (10h)