Mu Mới ra, MU-SG FREE 100% - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - FREE 100% CÀY CUỐC CỰC DỄ
Mu Mới ra, MU-SG FREE 100% - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - FREE 100% CÀY CUỐC CỰC DỄ

Trang chủ: https://mu-sg.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/SS6Classic

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THẦN MA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 30%

Alpha Test: 04/12/2022 (13h) - Open Beta: 05/12/2022 (13h)