Mu Mới ra, MU-SG FREE 100% - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Reset Nhanh|Dễ Kiếm Đồ|Event 24/24
Mu Mới ra, MU-SG FREE 100% - Season 6 Exp 9999x - Drop 30% - Reset Nhanh|Dễ Kiếm Đồ|Event 24/24

Trang chủ: https://mu-sg.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/SS6Classic

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MÁY CHỦ SÀI GÒN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 30%

Alpha Test: 26/11/2022 (13h) - Open Beta: 27/11/2022 (13h)