Mu Mới ra, MUSS2 ĐỒ XANH Lux - Season 2 Exp 99x - Drop 20% - Phiên bản ĐỒ XANH (KHÔNG ĐỒ EXL)
Mu Mới ra, MUSS2 ĐỒ XANH Lux - Season 2 Exp 99x - Drop 20% - Phiên bản ĐỒ XANH (KHÔNG ĐỒ EXL)

Trang chủ: http://muss2giaodich.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089827964520

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: SS2GIAODỊCHPK

Loại Mu: Non Reset, Exp 99x, Drop 20%

Alpha Test: 31/01/2023 (15h) - Open Beta: 10/02/2023 (20h)