Mu Mới ra, Muss2 Phiên Bản 2 - Season 2 Exp 99x - Drop 30% - Phiên Bản 2 Lối Chơi 2003 Cầy Đồ
Mu Mới ra, Muss2 Phiên Bản 2 - Season 2 Exp 99x - Drop 30% - Phiên Bản 2 Lối Chơi 2003 Cầy Đồ

Trang chủ: http://muss2giaodich.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089827964520

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Phiên Bản 2

Loại Mu: Non Reset, Exp 99x, Drop 30%

Alpha Test: 11/02/2023 (19h) - Open Beta: 15/02/2023 (19h)