Mu Mới ra, Muss6 Hoàng Kim - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - AD thân thiện - nhiệt huyết
Mu Mới ra, Muss6 Hoàng Kim - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - AD thân thiện - nhiệt huyết

Trang chủ: http://muss6-hoangkim.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61553428564375

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ Hoàng Kim

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 30%

Alpha Test: 25/11/2023 (13h) - Open Beta: 26/11/2023 (19h)