Mu Mới ra, MUss63 - Season 6 Exp 800x - Drop 10% - KHÔNG DANH HIỆU - KHÔNG TU CHÂN
Mu Mới ra, MUss63 - Season 6 Exp 800x - Drop 10% - KHÔNG DANH HIỆU - KHÔNG TU CHÂN

Trang chủ: https://muss63.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mu-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-SS63Classic-109179358207823

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hung Thinh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 800x, Drop 10%

Alpha Test: 21/10/2021 (13h) - Open Beta: 24/10/2021 (13h)