Mu Mới ra, MUSS6ORG - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - MAX CÀY CUỐC
Mu Mới ra, MUSS6ORG - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - MAX CÀY CUỐC

Trang chủ: http://muss6.org/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/ADMINSS6ORG

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HUYỀN THOẠI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 18/11/2021 (13h) - Open Beta: 20/11/2021 (10h)