Mu Mới ra, Mu-Tam Thái Tử - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Max sét 400 và wing 3
Mu Mới ra, Mu-Tam Thái Tử - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Max sét 400 và wing 3

Trang chủ: https://mu-tamthaitu.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/793666725192960

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đông Anh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 23/09/2022 (9h) - Open Beta: 24/09/2022 (19h)