Mu Mới ra, MUTHIENMENH - Season 6 Exp 1000x - Drop 30% - Đơn giản, dễ chơi, member đông đảo
Mu Mới ra, MUTHIENMENH - Season 6 Exp 1000x - Drop 30% - Đơn giản, dễ chơi, member đông đảo

Trang chủ: http://mu-thienmenh.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mu-Thi%C3%AAnm%E1%BB%87nhcom-112165348137484

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Mệnh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 30%

Alpha Test: 15/06/2022 (14h) - Open Beta: 16/06/2022 (14h)