Mu Mới ra, MUVNFPT - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Không Webshop, top nạp, cộng hưởng

Trang chủ: https://muvnfpt.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvnfpt2024

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 10%

Alpha Test: 22/05/2024 (19h) - Open Beta: 24/05/2024 (19h)