Mu Mới ra, Muvnnn - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Huyền Thoại Trở Lại

Trang chủ: https://muvnnn.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/1092822071680813

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Noria

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 20%

Alpha Test: 24/08/2023 (19h) - Open Beta: 26/08/2023 (13h)