Mu Mới ra, muvnnn - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - SS6 Huyền thoại trở lại
Mu Mới ra, muvnnn - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - SS6 Huyền thoại trở lại

Trang chủ: http://id.muvnnn.com/noria/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/1092822071680813

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Kim

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 20%

Alpha Test: 29/11/2023 (19h) - Open Beta: 02/12/2023 (19h)