Mu Mới ra, mu-vnss6 - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Miễn Phí 100% Không webshop
Mu Mới ra, mu-vnss6 - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - Miễn Phí 100% Không webshop

Trang chủ: http://mu-vnss6.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvietnamss6.9

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: máy chủ NEW YEAR

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 50%

Alpha Test: 09/01/2023 (19h) - Open Beta: 11/01/2023 (19h)