Mu Mới ra, Mu-vnss6 - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - chỉ cẩn AE chăm chỉ là có tất
Mu Mới ra, Mu-vnss6 - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - chỉ cẩn AE chăm chỉ là có tất

Trang chủ: https://mu-vnss6.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muvnss6.co/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Hoả Long

Loại Mu: Non Reset, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 27/09/2023 (9h) - Open Beta: 28/09/2023 (18h)