Mu Mới ra, MUVNSS6 - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không Mốc Nạp, Không Kích Top
Mu Mới ra, MUVNSS6 - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không Mốc Nạp, Không Kích Top

Trang chủ: https://muvnss6.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUVNSS6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Việt Nam

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 03/07/2024 (19h) - Open Beta: 05/07/2024 (19h)