Mu Mới ra, mu-vnss6 - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Miễn phí cho AE cày thả ga
Mu Mới ra, mu-vnss6 - Season 6 Exp 250x - Drop 20% - Miễn phí cho AE cày thả ga

Trang chủ: https://mu-vnss6.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muvnss6.co

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Hoả Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 19/09/2023 (10h) - Open Beta: 21/09/2023 (18h)