Mu Mới ra, MuWakeUp Full Custom - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 99% Thích Hợp Cho Ae Cày

Trang chủ: http://muwake-up.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muwakeupss6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ: Luyện Ngục

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 22/09/2022 (10h) - Open Beta: 23/09/2022 (19h)