Mu Mới ra, Nazarick - Season 16 Exp 5000x - Drop 100% - NAZARICKMU BOSS, EVENT THƯỞNG WCOIN
Mu Mới ra, Nazarick - Season 16 Exp 5000x - Drop 100% - NAZARICKMU BOSS, EVENT THƯỞNG WCOIN

Trang chủ: https://nazarickmu.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551221947255

Phiên bản: Season 16 - Máy chủ: Overlord

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 100%

Alpha Test: 12/10/2023 (10h) - Open Beta: 15/10/2023 (10h)