Mu Mới ra, Nghiện MU tái xuất - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Chơi là Nghiện | No Webshop
Mu Mới ra, Nghiện MU tái xuất - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Chơi là Nghiện | No Webshop

Trang chủ: http://nghienmu.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/nghienmu.thienvuong

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 27/07/2023 (13h) - Open Beta: 29/07/2023 (13h)