Mu Mới ra, Phục Hưng MU - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - ĐỒ DỄ KIẾM, LỐI CHƠI THỬ THÁCH
Mu Mới ra, Phục Hưng MU - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - ĐỒ DỄ KIẾM, LỐI CHƠI THỬ THÁCH

Trang chủ: https://phuchungmu.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61561087402749

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đế Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 20/06/2024 (13h) - Open Beta: 22/06/2024 (13h)