Mu Mới ra, PK MU - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Train Wcoin Miễn Phí  Drop Ngọc Cao
Mu Mới ra, PK MU - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - Train Wcoin Miễn Phí  Drop Ngọc Cao

Trang chủ: https://pkmu.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/pkmuss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HUYỀN THOẠI

Loại Mu: Reset Web, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 04/07/2024 (19h) - Open Beta: 06/07/2024 (19h)