Mu Mới ra, SS2 Không Mốc Nạp - Season 2 Exp 99x - Drop 20% - Không Mốc Nạp Lối Chơi Cầy Cuốc
Mu Mới ra, SS2 Không Mốc Nạp - Season 2 Exp 99x - Drop 20% - Không Mốc Nạp Lối Chơi Cầy Cuốc

Trang chủ: http://muss2giaodich.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089827964520

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: SS2GiaodichPk

Loại Mu: Non Reset, Exp 99x, Drop 20%

Alpha Test: 02/02/2023 (23h) - Open Beta: 05/02/2023 (20h)