Mu Mới ra, SS6PLUS - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không Tu Chân, Không Danh Hiệu
Mu Mới ra, SS6PLUS - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không Tu Chân, Không Danh Hiệu

Trang chủ: https://ss6plus.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/ss6plus/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phục Hưng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 15/05/2023 (13h) - Open Beta: 16/05/2023 (13h)