Mu Mới ra, SV MU free 100% - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - E tạo 1 game cho ae đam mê chơi vui
Mu Mới ra, SV MU free 100% - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - E tạo 1 game cho ae đam mê chơi vui

Trang chủ: https://drive.google.com/file/d/1gtOQnBVs8zasrQ9QkU7HSb2KZHvSmxiK/view

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/vps.proxy.phongphung.chinhhang/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ FREE

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 23/05/2024 (10h) - Open Beta: 23/05/2024 (14h)