Mu Mới ra, Tam Thái Tử - Season 6 Exp 99999x - Drop 95% - Custom Thế hệ mới
Mu Mới ra, Tam Thái Tử - Season 6 Exp 99999x - Drop 95% - Custom Thế hệ mới

Trang chủ: https://mu-tamthaitu.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/924573181505703

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Tử

Loại Mu: Reset In Game, Exp 99999x, Drop 95%

Alpha Test: 30/06/2022 (19h) - Open Beta: 01/07/2022 (10h)