Mu Mới ra, Tặng 1000rs 130k po - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Tặng 1000rs 130k point và sẵn do
Mu Mới ra, Tặng 1000rs 130k po - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Tặng 1000rs 130k point và sẵn do

Trang chủ: http://mugalaxy.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mudotoan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tặng Đồ +15full thần chiến

Loại Mu: Non Reset, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 01/01/2023 (8h) - Open Beta: 01/01/2023 (9h)