Mu Mới ra, Thánh địa MU - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Không TOP nạp, cày là có tất cả
Mu Mới ra, Thánh địa MU - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Không TOP nạp, cày là có tất cả

Trang chủ: http://thanhdiamu.com

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/bzybkf802

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Hoàng Tộc

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 05/10/2022 (19h) - Open Beta: 07/10/2022 (19h)