Mu Mới ra, THÁNH ĐỊA MUONLINE  - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Không WS - Anihack bằng CƠM
Mu Mới ra, THÁNH ĐỊA MUONLINE  - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Không WS - Anihack bằng CƠM

Trang chủ: http://thanhdiamu.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Th%C3%A1nh-%C4%91%E1%BB%8Ba-MU-Online-102445689259552/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ Thánh Vũ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 23/08/2022 (19h) - Open Beta: 27/08/2022 (9h)