Mu Mới ra, Thiên Sứ - Season 6 Exp 700x - Drop 50% - Miễn Phí 99%
Mu Mới ra, Thiên Sứ - Season 6 Exp 700x - Drop 50% - Miễn Phí 99%

Trang chủ: http://id2.goldmuhanoi.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MU-THI%C3%8AN-S%E1%BB%A8-101960255550324/?ref=pages_you_manage

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Sứ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 700x, Drop 50%

Alpha Test: 18/04/2022 (14h) - Open Beta: 19/04/2022 (14h)