Mu Mới ra, THIÊN TỬ - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - THIÊN TỬTHIÊN TỬTHIÊN TỬTHIÊN TỬTHI
Mu Mới ra, THIÊN TỬ - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - THIÊN TỬTHIÊN TỬTHIÊN TỬTHIÊN TỬTHI

Trang chủ: https://muhnfree.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanoifreess6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN TỬ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 20%

Alpha Test: 14/01/2023 (19h) - Open Beta: 17/01/2023 (19h)