Mu Mới ra, Vua MU tặng đồ +15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ
Mu Mới ra, Vua MU tặng đồ +15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

Trang chủ: https://sites.google.com/view/cdmuvn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mudotoan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MU Tặng Đồ +15 full thần NGON

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 17/02/2023 (8h) - Open Beta: 17/02/2023 (12h)