Giới thiệu về cánh cấp 3

- Khi nhân vật đạt cấp độ 400 và đã hoàn thành nhiệm vụ Master có thể trang bị cánh cấp 3.
- Các loại cánh cấp 3:

Cánh Cuồng Phong

Cánh Cuồng Phong

Wing of Storm

Blade Master

Cánh Thiên Sứ

Cánh Thiên Sứ

Wing of Eternal

Grand Master

Cánh Ngũ Sắc

Cánh Ngũ Sắc

Wing of Illusion

High Elf

Cánh Lôi Vũ

Cánh Ngũ Sắc

Wing of Ruin

Duel Master

Cánh Phượng Hoàng

Cánh Phượng Hoàng

Wing of Dimension

Dimension Master

Áo Choàng Đế Vương

Áo Choàng Đế Vương

Cape of Emperor

Lord Emperor

Áo Choàng Đại Tướng

Áo Choàng Đại Tướng

Cape of Overrule

Fist Emperor

Cloak of Transcendence

Áo Choàng Đại Tướng

Mirage Lancer

 

Cách tạo cánh cấp 3

Nguyên liệu cần thiết:

Exe Item Chaos Creation Bless Soul Condor
Feather
Condor
Flame
Item Exl Ngọc Hỗn Nguyên Ngọc Sáng Tạo Ngọc Ước Nguyện Ngọc Tâm Linh Lông vũ condor Linh hồn condor
x1
Cấp độ tối thiểu +9 +4 x1 x1 x10 x10

 

Zen Wing Level 3
8,000,000 Cánh Ngũ Sắc
Tỷ lệ thành công thay đổi tùy theo cấp độ của món đồ, vật phẩm Exc. Tỷ lệ thành công tối đa là 40%.
  • Bước 1: Tạo lông vũ Condor

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Nguyên liệu:

1 Cánh cấp 2 bất kỳ +9 trở lên và có option tối thiểu là +4
1 item thần bất kỳ +7 trở lên và có option tối thiểu là +4
1 Ngọc Sáng Tạo
1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
1 Ngọc Hỗn Nguyên
- Tỉ lệ thành công: tối đa 60%. 
- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên Lông Vũ Condor.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Quay long vũ condor

 

  • Bước 2: Quay cánh cấp 3 

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).
- Chọn mục "Kết hợp bình thường".
- Nguyên liệu:

1 Lông Vũ Condor
1 Linh Hồn Condor
1 Ngọc Sáng Tạo
1 cụm Ngọc Tâm Linh +1 (nén 10 viên)
1 cụm Ngọc Ước Nguyện +1 (nén 10 viên)
1 Ngọc Hỗn Nguyên
- Tỉ lệ thành công: tối đa 40%. 
- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 7 loại cánh cấp 3.
- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.

Quay cánh cấp 3

Anh em nhớ lưu lại web MUMOIRA.TV để cập nhật nhiều game MU mới nhất nhé!