Danh sách Mu VIP

Danh sách Mu mới ra miễn phí hôm nay

 • 91

  91. Mu Ma Vương - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - CUSTOM-DANH HIỆU-PET...

  Mu Ma Vương - CUSTOM-DANH HIỆU-PET...

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ BÁ VƯƠNG vào 13h ngày 25/02/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 92

  92. ✅ MU QUYỀN NĂNG ✅ - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Máy chủ thứ 7 sau 3 năm phát triển

  ✅ MU QUYỀN NĂNG ✅ - Máy chủ thứ 7 sau 3 năm phát triển

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Khát Vọng 2 vào 19h ngày 25/02/2023

  Exp: 500x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Server + Client

 • 93

  93. ⚜️ MU MIỀN NAM ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - Auto Reset, Keep Point, Offattack

  ⚜️ MU MIỀN NAM ⚜️ - Auto Reset, Keep Point, Offattack

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ ⭐️ ANH HÙNG ⭐️ vào 13h ngày 26/02/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 94

  94. MU KỶ NIỆM - Season 6 Exp 2000x - Drop 50% - MU KỶ NIỆM MU FREE

  MU KỶ NIỆM - MU KỶ NIỆM MU FREE

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ GOBLIN vào 19h ngày 25/02/2023

  Exp: 2000x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ANTI SHARK

 • 95

  95. Mu888 Đẳng Cấp - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Tặng Sét đồ VIP +15 Full Thần v.v

  Mu888 Đẳng Cấp - Tặng Sét đồ VIP +15 Full Thần v.v

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ MU Tặng hết Đồ +15 full thần vào 10h ngày 19/02/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuar

 • 96

  96. CHIẾN TRƯỜNG HỒI ỨC - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Tặng set cấp 4 ex + bùa gấu 3 ngày

  CHIẾN TRƯỜNG HỒI ỨC - Tặng set cấp 4 ex + bùa gấu 3 ngày

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ LỤC ĐỊA MU vào 13h ngày 20/02/2023

  Exp: 250x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard

 • 97

  97. MU King - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - Phiên bản hoàn thiện

  MU King - Phiên bản hoàn thiện

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ MU King vào 13h ngày 18/02/2023

  Exp: 150x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: CheatGuard

 • 98

  98. Mu Tặng sẵn đồ 15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Tặng hết đồ +15 ae chỉ ok

  Mu Tặng sẵn đồ 15 - Tặng hết đồ +15 ae chỉ ok

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ MU Tặng hết Đồ +15 vào 10h ngày 18/02/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: V I P

 • 99

  99. MUHUYETMA.NET - Season 6 Exp 5000x - Drop 1000% - MIỄN PHÍ 100%

  MUHUYETMA.NET - MIỄN PHÍ 100%

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ qUYỀN lỰC vào 13h ngày 21/02/2023

  Exp: 5000x - Drop: 1000%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: VIPPRO

 • 100

  100. LỤC ĐỊA MU SS6.3 - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Cày cuốc miễn phí

  LỤC ĐỊA MU SS6.3 - Cày cuốc miễn phí

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ LỤC ĐỊA MU vào 20h ngày 17/02/2023

  Exp: 250x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: gameguard

 • 101

  101. Mu Vương Quyền - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu Vương Quyền - NGUYÊN THỦY-KHÔNG DANH HIỆU

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ PHỤC HƯNG vào 19h ngày 21/02/2023

  Exp: 5000x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DragonCheat

 • 102

  102. Muss2giaodich FULL - Season 2 Exp 99x - Drop 30% - KHÔNG KÍCK TOP NẠP

  Muss2giaodich FULL - KHÔNG KÍCK TOP NẠP

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 19h ngày 17/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GoldShied

 • 103

  103. Vua MU tặng đồ +15 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  Vua MU tặng đồ +15 - TẶNG Vĩnh Viễn Đầy đủ Sét Đồ

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ MU Tặng Đồ +15 full thần NGON vào 12h ngày 17/02/2023

  Exp: 9999x - Drop: 80%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: V.I.P

 • 104

  104. Mu Hà Nội SS6 - Season 6 Exp 100x - Drop 10% - ✨ Mu Hà Nội ✨ - Season 6 Exp 100x

  Mu Hà Nội SS6 - ✨ Mu Hà Nội ✨ - Season 6 Exp 100x

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Hà Nội vào 13h ngày 19/02/2023

  Exp: 100x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 105

  105. ✨ Mu Hà Nội ✨ - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Season 6 - Max W3 và đồ 380 - Reset

  ✨ Mu Hà Nội ✨ - Season 6 - Max W3 và đồ 380 - Reset

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 13h ngày 19/02/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Shark

 • 106

  106. MU THẦN LONG - Season 6 Exp 2000x - Drop 30% - MIỄN PHÍ 99% , CÀY CUỘC LÀ CÓ

  MU THẦN LONG - MIỄN PHÍ 99% , CÀY CUỘC LÀ CÓ

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ THẦN LONG vào 10h ngày 19/02/2023

  Exp: 2000x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: GAMEGUARD

 • 107

  107. MU KOREA 2023 Mới Ra - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - đông vui miễn phí chơi sướng

  MU KOREA 2023 Mới Ra - đông vui miễn phí chơi sướng

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Bá Vương vào 13h ngày 19/02/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: ICM

 • 108

  108. Lục Địa Mu Season 6 - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Không buff, không nạp

  Lục Địa Mu Season 6 - Không buff, không nạp

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ LỤC ĐỊA MU vào 20h ngày 16/02/2023

  Exp: 250x - Drop: 10%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gameguard

 • 109

  109. Mu Chất - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - free99,99% cày Cuốc ,dễ chơi

  Mu Chất - free99,99% cày Cuốc ,dễ chơi

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Thần Ma vào 13h ngày 16/02/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 110

  110. Ký Ức Mu - Season 2 Exp 99x - Drop 30% - Phiên Bản season 2 lối chơi chuẩn -

  Ký Ức Mu - Phiên Bản season 2 lối chơi chuẩn -

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Ký Ức vào 19h ngày 16/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Gamguard

 • 111

  111. Mu Vương Giả Free - Season 6 Exp 7500x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,free a - z

  Mu Vương Giả Free - 10wc/quái,boss 1h/lần,free a - z

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ MEDUSA vào 13h ngày 16/02/2023

  Exp: 7500x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: vguard chống hack cao

 • 112

  112. Mu Thiên Mệnh SS2 - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-DỄ CHƠI-KO HÀM HIỆU

  Mu Thiên Mệnh SS2 - NGUYÊN THỦY-DỄ CHƠI-KO HÀM HIỆU

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ LORENCIA vào 13h ngày 17/02/2023

  Exp: 250x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: DRAGON BLUE

 • 113

  113. Mu Vương - Season 2 Exp 100x - Drop 20% - mu miễn phí cho ae trải nghiệm

  Mu Vương - mu miễn phí cho ae trải nghiệm

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ máy chủ Đế Vương vào 18h ngày 17/02/2023

  Exp: 100x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 114

  114. MU-DRAGON - Season 6 Exp 999x - Drop 99% - MU-DRAGON CUSTOM FREE 2023

  MU-DRAGON - MU-DRAGON CUSTOM FREE 2023

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ DRAGON vào 10h ngày 12/02/2023

  Exp: 999x - Drop: 99%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 115

  115. Mu Web Xưa - Season 2 Exp 5x - Drop 50% - Mu phiên bản Web Xưa

  Mu Web Xưa - Mu phiên bản Web Xưa

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Lorencia vào 10h ngày 11/02/2023

  Exp: 5x - Drop: 50%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng:

 • 116

  116. Muss2 Phiên Bản 2 - Season 2 Exp 99x - Drop 30% - Phiên Bản 2 Lối Chơi 2003 Cầy Đồ

  Muss2 Phiên Bản 2 - Phiên Bản 2 Lối Chơi 2003 Cầy Đồ

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Phiên Bản 2 vào 19h ngày 15/02/2023

  Exp: 99x - Drop: 30%

  Kiểu reset: Non Reset

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: Goldshied

 • 117

  117. Mu Siêu Cấp - Lệnh T - Season 6 Exp 9999x - Drop 20% - Lệnh tạo đồ GM Vip Vàng - Exp 9999

  Mu Siêu Cấp - Lệnh T - Lệnh tạo đồ GM Vip Vàng - Exp 9999

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Máy chủ Siêu Cấp vào 13h ngày 11/02/2023

  Exp: 9999x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Custom thêm đồ mới

  Antihack mà Mu sử dụng: Dragon

 • 118

  118. ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  ⚜️ MU ANH HÙNG ⚜️ - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ HOÀNG KIM vào 13h ngày 16/02/2023

  Exp: 170x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: GameGuard Protects

 • 119

  119. MU SÀI GÒN - Season 6 Exp 500x - Drop 5% - MU SÀI GÒN - MU SEASON 6.18 MỚI RA

  MU SÀI GÒN - MU SÀI GÒN - MU SEASON 6.18 MỚI RA

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ THIÊN LONG vào 9h ngày 11/02/2023

  Exp: 500x - Drop: 5%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: CHỐNG HACK 99%

 • 120

  120. Mu Việt Nam - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Free 99,99 dễ chơi , cày cuốc

  Mu Việt Nam - Free 99,99 dễ chơi , cày cuốc

  Mu mới ra tháng 02 2023 - Mở máy chủ Việt Nam vào 13h ngày 13/02/2023

  Exp: 300x - Drop: 20%

  Kiểu reset: Reset In Game

  Thể loại: Mu Nguyên bản Webzen

  Antihack mà Mu sử dụng: dragon

Mu Mới Ra Hôm Nay - Top Mu Online Private mới ra - Mumoira.tv

Hướng dẫn MU Online mới cập nhật

Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger