Mu Mới ra, ⚔️ MU ANH HÙNG ⚔️  - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - AUTO RESET - KEEP POINT - OFFATTACK

Trang chủ: https://muanhhung.top/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/game.muvn.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ⭐️ ANH HÙNG ⭐️

Loại Mu: Reset In Game, Exp 170x, Drop 20%

Alpha Test: 03/02/2024 (8h) - Open Beta: 06/02/2024 (13h)