Mu Mới ra, ⚜️ MU HOÀNG KIM ⚜️ - Season 6 Exp 350x - Drop 30% - Max Wing 3 – Max Set 400
Mu Mới ra, ⚜️ MU HOÀNG KIM ⚜️ - Season 6 Exp 350x - Drop 30% - Max Wing 3 – Max Set 400

Trang chủ: https://muhoangkim.org/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhoangkimm

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Khai mở máy chủ mới: ĐẾ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 350x, Drop 30%

Alpha Test: 23/12/2022 (10h) - Open Beta: 24/12/2022 (13h)