Mu Mới ra,  ---MU HOÀNGLONG--- - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - EXP 300X - DROP 20% - LÂU DÀI, ĐÔNG
Mu Mới ra,  ---MU HOÀNGLONG--- - Season 6 Exp 300x - Drop 10% - EXP 300X - DROP 20% - LÂU DÀI, ĐÔNG

Trang chủ: http://id.mu-hoanglong.net/index.php

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069533093705

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ---MU HOÀNGLONG---

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 10%

Alpha Test: 05/08/2023 (13h) - Open Beta: 05/08/2023 (13h)