Mu Mới ra, ⚔️ Mu Huyền Thoại ⚔️ - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Mu Free100%, Không tu chân danh hiệ
Mu Mới ra, ⚔️ Mu Huyền Thoại ⚔️ - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Mu Free100%, Không tu chân danh hiệ

Trang chủ: https://muhuyenthoai.com.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muht2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ⚜️ Mu Huyền Thoại ⚜️ -

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 16/12/2022 (13h) - Open Beta: 18/12/2022 (13h)