Mu Mới ra, ⚜️ MU LEGEN ⚜️  - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Free 100% Không Tu chân Danh hiệu,
Mu Mới ra, ⚜️ MU LEGEN ⚜️  - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Free 100% Không Tu chân Danh hiệu,

Trang chủ: https://mulegen.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mulegen2023/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: DEVIAS

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 50%

Alpha Test: 08/05/2023 (19h) - Open Beta: 09/05/2023 (19h)