Mu Mới ra, ⚜️ MU Miền Nam ⚜️ -  - Season 6 Exp 170x - Drop 25% -  NGUYÊN BẢN WEBZEN - OFFATTACK

Trang chủ: http://mumiennam.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumiennam

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ⭐️ ANH HÙNG ⭐️

Loại Mu: Reset In Game, Exp 170x, Drop 25%

Alpha Test: 10/08/2022 (8h) - Open Beta: 13/08/2022 (13h)