Mu Mới ra, ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️  - Season 6 Exp 155x - Drop 20% - OFFATTACK - AUTO RESET - KEEP POINT

Trang chủ: https://mu24h.top/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muviet24h

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ⚜️Phục Sinh ⚜️

Loại Mu: Reset In Game, Exp 155x, Drop 20%

Alpha Test: 22/05/2024 (8h) - Open Beta: 25/05/2024 (13h)