Mu Mới ra, ⚜️ MU VIỆT 24H ⚜️ - Season 6 Exp 170x - Drop 20% - Auto Rs, KeepPoint, Offattack

Trang chủ: http://muviet24h.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muviet24h

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HOÀNG KIM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 170x, Drop 20%

Alpha Test: 30/07/2023 (8h) - Open Beta: 02/08/2023 (13h)