Mu Mới ra, 💥 MUPKSS6 💥 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Cộng Hưởng Max 2 Option
Mu Mới ra, 💥 MUPKSS6 💥 - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Cộng Hưởng Max 2 Option

Trang chủ: http://mupkss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/QBTMUPKSS6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 21/03/2024 (13h) - Open Beta: 23/03/2024 (13h)