Mu Mới ra, Hà Nội - Season 2 Exp 150x - Drop 5% - Không Tốp Nạp,Cam kết lâu dài
Mu Mới ra, Hà Nội - Season 2 Exp 150x - Drop 5% - Không Tốp Nạp,Cam kết lâu dài

Trang chủ: https://hanoixuass2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/hanoixuas2/

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: DAVIAS

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 5%

Alpha Test: 27/06/2024 (13h) - Open Beta: 29/06/2024 (13h)