Mu Mới ra, Hủy Diệt - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - sự kiên đua tranh cực kỳ hấp dẫn
Mu Mới ra, Hủy Diệt - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - sự kiên đua tranh cực kỳ hấp dẫn

Trang chủ: https://mu-xua.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muonline3mien

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HuyDiet

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 05/10/2022 (10h) - Open Beta: 06/10/2022 (14h)