Mu Mới ra, Huyết LONG SEASON 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Miễn Phí Sv Ổn Định Lâu Dài Item Hi
Mu Mới ra, Huyết LONG SEASON 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Miễn Phí Sv Ổn Định Lâu Dài Item Hi

Trang chủ: https://ss2.id.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/bbdoss595

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Huyết LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 10%

Alpha Test: 13/06/2024 (9h) - Open Beta: 17/06/2024 (8h)