Mu Mới ra, Lục Địa MU - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Event liên tục, cày wc
Mu Mới ra, Lục Địa MU - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Event liên tục, cày wc

Trang chủ: https://lucdia-mu.org/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mulucdiaonline

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ZUES

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 21/03/2024 (13h) - Open Beta: 22/03/2024 (13h)