Mu Mới ra, Lục Địa Mu Season 6 - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Không buff, không nạp
Mu Mới ra, Lục Địa Mu Season 6 - Season 6 Exp 250x - Drop 10% - Không buff, không nạp

Trang chủ: http://lucdia-mu.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mulucdiaonline/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LỤC ĐỊA MU

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 10%

Alpha Test: 15/02/2023 (20h) - Open Beta: 16/02/2023 (20h)