Mu Mới ra, MÁY CHỦ HYON - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - RESET NHANH - SERVER CHUYÊN PK
Mu Mới ra, MÁY CHỦ HYON - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - RESET NHANH - SERVER CHUYÊN PK

Trang chủ: https://mu-sg.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/SS6Classic

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HYON

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 20%

Alpha Test: 13/10/2022 (13h) - Open Beta: 15/10/2022 (13h)