Mu Mới ra, Máy Chủ Thiên Tử - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Lối chơi dễ không đặt nặng cày cuốc
Mu Mới ra, Máy Chủ Thiên Tử - Season 6 Exp 300x - Drop 50% - Lối chơi dễ không đặt nặng cày cuốc

Trang chủ: http://mu-giangson.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/svthientuss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Thiên Tử

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 50%

Alpha Test: 13/03/2023 (10h) - Open Beta: 15/03/2023 (13h)